Vårt koncept

VÅRT KONCEPT ÄR ENKELT:
Vi renoverar badrum enligt gällande regelverk, proffsigt och ordentligt. Vi lämnar fast pris,
med en tidsram som vi håller. Dessutom renoverar vi ett standard badrum på mindre än två veckor!
Vi planerar och sköter kontakterna med underleverantörer och ser till att alla moment utförs i
rätt ordning och i rätt tid. Vi hanterar alla frågetecken och löser alla eventuella problem som
man kan stöta på under en badrumsrenovering.

SERVICE OCH KUNDTRYGGHET:
Eftersom vi har kompetens, erfarenhet, rätt certifikat och kunskap kan vi ge Er ett badrum som är
rätt utfört med rätta garantier.

GARANTIER FÖR ER TRYGGHET:
Vi lämnar dessutom kvalitetsdokument och fotodokumentation som Ni
kan ge Ert försäkringsbolag och eventuell bostadsrättsförening, som intyg på en korrekt utförd
badrumsrenovering. Detta är särskilt viktigt när Du ska sälja Din bostad.

Med våra detaljerade kontrakt, fast pris och lämnade garantier
är vi ledande vad gäller service och kundtrygghet!