Vårt koncept

Med detaljerade kontrakt, fast pris och lämnade garantier är vi ledande vad gäller service och kundtrygghet!

VÅRT KONCEPT ÄR ENKELT:

Med vår långa erfarenhet, vår kompetens och certifikat ger vi dig det badrum du önskar. Vi bygger både exklusiva lyxbadrum och enklare standardbadrum. Vi anpassar oss efter kundens behov och budget samt fastighetens förutsättningar.

Vi bygger enligt gällande regelverk, vi lämnar fast pris och med en tidsram som vi håller vilket gör att du som kund kan känna dig trygg.

Vi planerar och sköter kontakterna med underleverantörer och ser till att alla moment utförs i rätt ordning och i rätt tid.

Malmö Fridhem

GARANTIER FÖR ALLAS TRYGGHET:


Vi lämnar fast pris, skriver detaljerade kontrakt med tillhörande arbetsplan. Det är viktigt för oss att båda parter är överens om tillvägagångssätt och förutsättningar.

Vi lämnar kvalitetsdokument och fotodokumentation som ni kan ge ert försäkringsbolag, köpare av bostad eller eventuell bostadsrättsförening som intyg på en korrekt utförd badrumsrenovering.